APERFİX – ÖN ÇAPRAZ BAĞ SİSTEMİ ( ÖÇB )

HYPROCURE – SİNÜS TARSİ İMPLANTI ( DÜZ TABAN )

FLORASEAL – ANTİ-MİKROBİYEL SIVI İNSİZYON BARİYER/DREP

SURGİSEAL STYLUS – CERRAHİ CİLT/DOKU YAPIŞTIRICI

Itec Device
Tenisçi Dirseği Tedavisi